Jumat, 14 Jun 2024
  • SD Antawirya Islamic Javanese School - Berkarakter dan Berprestasi - Sekolah Masa Depan

Tan Malaka

"...“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan”..."


Quote oleh : Tan Malaka

KELUAR